Ads 468x60px

..

Saturday, 18 May 2013


                                                  
                                                    
                                                       மௌனத்தை விதையாக்கி...
                                                              மூச்சை வேராக்கி..
                                                           சுவாசிக்க காற்று தேடி...
                                                          கண்களை சிலையாக்கி...
                                                            நிலவை தரையிறக்கி..
                                                          காதலோடு இசைந்தாடி...
                                                           தேன் எடுக்க தீ மூட்டி..
                                                     மூச்சடைக்க முகம் மறைத்து...
                                                         சிறைக்குள் சிறுகச் சிறுக
                                                                  சிறைப்படுத்தி...
                                                           பாலூறிய நிலம் போல்
                                                        பசியாற்றிய...உனக்கொரு
                                                            கவி பாடாமல் என்
                                                      பெண்மை நிறைவுறுமோ..!

 

மின்னஞ்சல் மூலம் பெற ...